Lesrooster

Lesrooster Schooljaar 2022-2023

Tijdens de volgende vakantie periode zijn wij gesloten, op enkele uitzonderingen na, per locatie.

Gesloten tijdens de volgende vakantie data
Herfstsvakantie 15 tot en met 23 Oktober
Kerstvakantie 24 December tot en met 8 Januari
Voorjaarsvakantie 25 Februari tot en met 5 Maart
Meivakantie 29 April tot en met 7 Mei
Juni vakantie 6 tot en met 12 Juni
Zomervakantie 22 Juli tot en met 3 September

Locatie Osdorp:                

Lesrooster  Uitzonderingen
Maandag19.00- 20.00 
Vrijdag19.00- 20.0020.00- 21.00

Akerwateringstraat 2

Locatie Zuidoost:             

Gymzaal Geerdinkhof 688

Lesrooster Uitzonderingen
Dinsdag19.00- 20.00
Donderdag19.00- 20.00